Historic View

3000 år gamle helleristninger

Vi har besøgt Danmarks største samling af helleristnings skibe, ved Hammersholm på Bornholm. Der er 36 skibe fra Bronzealderen. Det er Arkæolog Michael Thorsen fra Bornholmns Museum som har afdækket det utrolige fund. I indslaget vises hvordan man med en særlig teknik - hvor der bruges carbon papir, kan få helleristninger frem.
Embed denne video
Kopiér