Historic View

Aarhus Galleriernes Historie

14/02/21 – Producer: Henrik Brylle
lars morell
I slutningen af 2020 så et lille fint særtryk dagens lys. Det drejer sig om Kunstliv i Aarhus, der er skrevet af kunsthistorikeren Lars Morell. Bag udgivelsen står Historisk Samfund for Århus Stift og samtidig er der tale om et uddrag af foreningens årbog. I særtrykket beretter Lars Morell om galleriernes fremkomst, som dannede en vigtig ramme uden om kunsten, præcis som kunstforeninger og trykkerier også gjorde det.
Embed denne video
Kopiér