Historic View

Aarhus Oliefabrik, 150-års jubilæum

Det er de færreste virksomheder i Aarhus, der kan fejre så stort et jubilæum. Men Aarhus Oliefabrik kan det nu under navnet AarhusKarlshamn. I dette indslag fortæller stadsarkivar Søren Bitsch Christensen om starten på virksomheden tilbage i 1871. Ligeledes fortæller stadsarkivaren om de såkaldte velfærdsydelser, som virksomheden bidrog med. Disse var til gavn for både de ansatte samt byens kulturliv. Nævnes kan Aarhus Stadion, Universitetet samt arbejderboligerne i Marienlund Haveby.
Embed denne video
Kopiér