Historic View

Besøg på ZR-Station i 1960erne 1-4

17/01/20 – Producer: Palle Hansen
Zone-Redningskorpset
I en række programmer fortæller vi historien om Zone-Redningskorps. Hvordan var dagen på stationen? Det beretter Uffe Mortensen om. 
Embed denne video
Kopiér