Local View

Brabrand Søens Fremtid

22/09/20 – Producer: Palle Hansen
brabrandviby j
Næsten lige uden for vores dør har vi i Brabrand et af de fineste naturområder i Aarhus. Brabrand Sø bliver i forvejen brugt af mange mennesker – men måske kan det blive endnu bedre? Søpromenade, vinterbadeklub, pop-op kaffebar og isbod… Og hvad med et offentligt toilet?
Denne aften i september vil solen med stor sikkerhed skinne over Brabrand Søpark, og du kan høre korte oplæg om ideerne og planerne om at gøre området omkring Brabrand Sø til et endnu mere spændende sted.
Sebastian Kromann kommer og fortæller om sin første sommer med Kaffe & Iskiosk ved Brabrand Sø, og du kan også høre om planerne om at lave vinterbadeklub, søpromenade og offentligt toilet. Og er det virkelig rigtigt, at den tætte trafik på Brabrandstien giver flere uheld? Og hvad gør vi så ved det?
Embed denne video
Else Isaksen 24. september 2020 13:17 Slet

Jeg har hørt fra flere, bl andre en der sidder i grundejerforening i kvarteret/ husene ned mod søen, at ænderne er den største forurening nu hvor kolonihaverne er blevet kloakeret Det skyldes især fodring af ænder ( madpakker der tømmes af velmenende forældre ). Det er tankevækkende at de forurener og sviner mere en kvæget det græsser på markerne ved søen).
Det kunne være rigtig dejligt med et søbad men ser man broen ved roklubben er det tydeligt at ænderne har indtaget området og det er for ulækkert at færdes på broen som det ser ud nu. Så en badebro vil ligeledes være “udsat” desværre

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)