Historic View

Forsvundne Aarhus - Nygade

Stadsarkivar Søren Bitsch viser os rundt i det gamle Aarhus. Han fortæller om de ting som ikke findes mere.
Embed denne video