Danmark lukker ned

Fra børn til børn om Coronavirus

14/03/20 – Producer: Jack Fridthjof
coronadanmark lukker ned
Oscar på 6 år gir gode råd i børnehøjde omkring Coronavirus
Embed denne video