Sport View

Giv 24 timer indtager Brabrandstien

08/06/23 – Producer: Palle Hansen
brabrand stien

Den 17. juni og 24 timer frem indsamles der til Akut Børnemodtagelsen på Skejby sygehus. Løbsarrangør Allan Søndergaard har med hjælp fra deltagere indsamlet mere end 500.000 kr. igennem årene.  I år forventes der 70-100 rytter der i 24 timer cykler rundt om Brabrand Sø. Men der er også plads til almindelig motionister som vil bakke om op den gode sag på alle tider af døgnet i de 24 timer

Embed denne video
Kopiér