Local View

Hilsen fra et corona-lukket museum

07/04/20 – Producer: Andre
danmark lukker nedkvindemuseet
Julie Rokkjær Birch, direktør på Kvindemuseet, udtaler:
”Et museum er noget, der handler om dig, mig og os - historisk, aktuelt og fremtiden. Og på Kvindemuseet er fokus at se på vores samfund og fælles kulturhistorie med et kønsperspektiv. Coronakrisen har kønnede slagsider, som vi ikke må være blinde overfor. Fx dør dobbelt så mange mænd af corona – og dobbelt så mange kvinder udsættes under lockdown for partnervold.

Museet som platform og som videns- og forskningsinstitution kan både dokumentere og formidle - men også sætte dagsordener. Den opgave viger vi ikke fra – heller ikke selvom vi må holde lukket lige nu. Derfor har vi på Kvindemuseet brug for danskernes fortællinger for at bevare og fortæller historierne om coronaens kønnede slagside for eftertiden.”
Embed denne video
Kopiér