Local View

"HUG from a Distance" t-shirt

29/04/20 – Producer: Jack Fridthjof
coronajydsk emblem fabrik
Jydsk Emblem Fabrik i Malling, uddelte gratis pins og t-shirts forleden.
Det var nogle helt særlige t-shirts med et budskab, som mange danskere
desværre stadig ikke følger. Det er imponerende at der i hvert hjørne af vores samfund laves mange friske initiativer.


Embed denne video
Kopiér