City View

KIRKESTAFETTEN I AARHUS, 10-ÅRS JUBILÆUM

21/07/22 – Producer: Henrik Brylle
kirken
KIRKESTAFETTEN I AARHUS HAR 10-ÅRS JUBILÆUM.
Ideen om en årligt tilbagevendende kirkestafet blandt Aarhus Domsogns
10 bykirker har vist sig at kunne bære. Stafetten er bygget op omkring en
række faste punkter: Den foregår i sommermånederne, og altid om tirs-
dagen. Der indgår et tema og et mindre traktement.
I dette indslag har vi besøgt Trøjborg og Skt. Johannes Kirke, da den hav-
de værtsskabet. Som et kuriosum kan nævnes, at kirkens tårn siden 2015
har fungeret som et nyt indsejlingsfyr efter det tiltagende byggeri på
Aarhus Ø.
Embed denne video
Kopiér