Local View

Midsommer i Aarhus

24/06/21 – Producer: Henrik Brylle
kirkenlangenæsskt hans
Midsommer i Aarhus. Årets traditionsrige Sank Hans Aften arrangement
på fælleden bag Langenæskirken var atter i år godt besøgt. Aftenen bød
på musik og båltale, snobrød, grill og fællessang. Samtidig blev det nye
bålsted indviet.
Sognepræst Louise Højlund tøver ikke med at udnævne arrangementet til
midtbyens hyggeligste Sankt Hans fest. I indslaget introducerer hun endvid
ere årets taler, Dorthe Jørgensen, samt musikgruppen Sam & The Soulma-
tes.
Embed denne video