Local View

Nye krav til affald i Aarhus

05/01/23 – Producer: Jack Fridthjof
affaldvarme

Hvis du bor i hus med egen affaldsbeholder, skal du fra sensommeren 2023 gøre plads til 3 beholdere udenfor. Desuden får du en kasse til farligt affald.

Fremover indsamler vi:

  • Restaffald, madaffald
  • Papir, pap, tekstilaffald
  • Hård plast, blød plast, mad- og drikkekartoner, glas, metal
  • Farligt affald

Nogle af affaldstyperne kan afleveres sammen, fordi de bliver eftersorteret senere. 

Derfor kræver det kun én ekstra beholder hjemme hos dig.


Embed denne video
Kopiér