Art View

SÆRUDSTILLING OM KROPSIDEALER PÅ MUSEUM OVARTACI

17/11/21 – Producer: Palle Hansen
ovartaciudstilling
Hvem er bedre til at italesætte aktuelle og relevante ungdomsproblematikker end de unge selv? Hver fjerde pige i 9. klasse gav i 2019 udtryk for utilfredshed med egen krop i flg. rapporten ”Krop, køn og digital adfærd”. 
Embed denne video
Kopiér