Historic View

Vi besøger Viby Lokalhistoriske Arkiv

03/07/22 – Producer: Henrik Brylle
lokalhistorieviby j
Vi besøger Viby Lokalhistoriske Arkiv - Forleden var der et generationsskifte blandt lidt yngre personer, der har deres gang på Lokalarkivet under Hovedbiblioteket i Viby. Det skete, da Tove Glud Rasmussen samt Klavs Klercke Rasmussen bebudede deres tilbagetrækning, efter at have været med siden arkivets start i 1989.
Embed denne video
Kopiér